Menu Close

SUSIRINKOME BENDRAI MALDAI

 Spalio 7 d. mokykloje buvo aukojamos šventos Mišios už mirusius, buvusius ir esamus Mokytojus. Šventas Mišias aukojo Akmenės Šv. Onos bažnyčios klebonas  Algis Genutis. Į visuotinę maldą prasmingai įsiliejo vyresniųjų klasių mokinių atliekamos giesmės (mokytoja V. Čepienė).Dėkojame klebonui A. Genučiui, direktorei B.E.Jakaitienei ir  tikybos mokytojai J. Žilienei už suteiktą galimybę pabūti kartu bendroje maldoje.

Mokytoja Rasa Danilevičienė

Skip to content