Menu Close

Mokyklos taryba

  • Aušra Donėlienė – Mokyklos tarybos pirmininkė, specialiųjų poreikių mokinių
  • mokytoja.
  • Alfreda Jacikevičienė – Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja, specialiųjų poreikių
  • mokinių mokytoja.
  • Daiva Mikalauskienė – Mokyklos tarybos sekretorė, raštvedė.
  • Irena Vaičienė – Mokyklos tarybos narė, mokinio globėja.
  • Marina Čiapienė – Mokyklos tarybos narė, mokinės globėja.
  • Larisa Čereškienė – Mokyklos tarybos narė, mokinio mama.
  • Viktoras Gedaminskas – Mokyklos tarybos narys, visuomenės atstovas.

Mokyklos taryba išrinkta mokyklos visuotiniame bendruomenės susirinkime 2024 m. sausio 4 d., protokolo Nr. P2-1.Paskutinį kartą atnaujinta 2024-01-18
Skip to content