Menu Close

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA

   Gruodžio 2 dieną Plungės specialiojo ugdymo centre vyko respublikinė konferencija „SUP – Supratimas. Ugdymas. Pagalba“. Mūsų mokyklai atstovavo ir stendinį pranešimą „Teatras lydi visur“ pristatė mokytoja Lijana Kašėtienė. Konferencijos tematika – inovatyvių sprendimų, netradicinių mokymo(si) metodų, būdų, priemonių, aplinkos panaudojimas ugdymo procese, atliepiant skirtingus mokinių ugdymo(si) poreikius. Konferencijos dalyviai pasidalino sėkminga patirtimi, išgirdo daug praktinių patarimų, kaip ugdymas(is) gali tapti įdomia pažintine kelione, akcentuojant kiekvieno ugdytinio unikalumą, kaip kurti aplinką, kurioje atsiskleistų vaiko galios. Konferencijoje buvo aptarti įtraukiojo ugdymo tikslai, specifika ir galimybės, akcentuota, kad įtraukiojo ugdymo sėkmė priklauso nuo visuomenės požiūrio ir nuostatų.

  Mokytoja Lijana Kašėtienė

Skip to content