Menu Close

KONFERENCIJA „MENAS UGDYME SUP MOKINIAMS“

Lapkričio 4 dieną mokytojos Aušra Donėlienė, Lidija Mašanauskienė ir Lijana Kašėtienė dalyvavo nuotolinėje respublikinėje konferencijoje „Menas ugdyme SUP mokiniams“, skirtoje Kauno Jono Laužiko mokyklos 90-mečiui paminėti. Konferencijai parengėme pranešimą „Kai atgyja pasakų veikėjai“, kuriame apibendrinome kelerių metų įvairiose veiklose taikomą meninę patirtį ir metodus, skatinančius mokinių saviraišką ir meninius gebėjimus. Atskleidėme mokinio kelią nuo knygos skaitymo iki personažo įkūnijimo. Ši konferencija  ne tik puikus būdas supažindinti respublikos pedagogus su mūsų mokykloje vykstančia menine veikla, bet ir galimybė praplėsti kūrybines kompetencijas.

Mokytoja Lijana Kašėtienė

Skip to content