Menu Close

MOKINIŲ ASAMBLĖJA

Po ilgos pertraukos   mokyklos bendruomenė susirinko į „Mokinių asamblėją“ pasidžiaugti mokinių įgytomis žiniomis,  pasiekimais, padaryta pažanga. Mokytojai, klasių vadovai, socialinė pedagogė, logopedė, bibliotekininkė, bendrosios praktikos slaugytoja informavo bendruomenę apie mokinių pasiekimus ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų, motyvavo mokinius  pažintinėmis išvykomis, įvairiais prizais, padėkomis, diplomais. Renginį vainikavo dainos, šokiai, eilėraščių deklamavimas, smagi nuotaika ir geros emocijos.

Švietimo padalinio vadovė Dalia Bakaitienė

Skip to content