Menu Close

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „PASAULIS PO SAULE”

Balandžio mėnesį Kauno Jono Laužiko mokykloje vyko respublikinė specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kūrybinių darbų paroda „Pasaulis po saule”, kurios tikslai ir uždaviniai buvo sudaryti sąlygas mokiniams pajusti kūrybos džiaugsmą, skatinti kurti ir dirbti drauge, ugdyti mokinių vertybines nuostatas, estetinį suvokimą, leisti atsiskleisti mokinių individualybei, suburti mokinius ir mokytojus, kurie domisi menais, bendrai veiklai. Viso buvo pateikti 68 darbai iš 15 mokyklų (informacija iš Kauno Jono Laužiko mokyklos tinklapio). Parodoje aktyviai dalyvavo ir mūsų mokyklos pradinių, lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių įvairia technika pagaminti paveikslai. Džiugu, kad III grupėje(9-10 klasių ir I-III socialinių įgūdžių ugdymo klasių) Aurelijos Mikalauskaitės pieštas paveikslas užėmė II vietą. Ačiū parodos organizatoriams.

Mokytoja Aušra Donėlienė

Skip to content