Menu Close

MENAS PRIIMTI, IŠGIRSTI, SUPRASTI: DARBAS SU SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIAIS VAIKAIS

Balandžio 24d. mokykloje vyko konferencija „Menas priimti, išgirsti, suprasti: darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“, kurioje dalyvavo per 90 klausytojų (Akmenės r. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas D. Rekis, mokyklų, PPT  vadovai, specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai, psichologai) iš skirtingų šalies kampelių (Gelgaudiškio, Panevėžio, Linkuvos, Biržų, Joniškio, Žagarės, Šeduvos, Mažeikių, Ventos, Akmenės, Naujosios Akmenės ir kt.). Visi susibūrė vienoje erdvėje, kurioje buvo galimybė plėsti ne tik teorines ir praktines žinias, bet ir mokytis iš švietimo srities specialistų, dalintis patirtimi su kolegomis iš kitų švietimo įstaigų, kurie ugdo, ieško naujų būdų ir metodų, kuria metodines priemones, teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Konferencijos dalyvius pasveikino Naujosios Akmenės muzikos mokyklos smuikininkai ir jų vadovė Danguolė Vanagienė. Konferenciją sudarė keturios  dalys: teorinė, diskusijos grupėse , praktiniai patyrimai, refleksija. Jos metu buvo galimybė įsigyti metodinės literatūros.  Dalia Kasperavičienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė, mokyklinės psichologijos magistrė kalbėjo  apie sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi ir elgesio ypatumus, savalaikės kompleksinės pagalbos svarbą. Laima Paulauskienė, Joniškio švietimo centro logopedė ekspertė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialiojo ugdymo konsultantė skyrė dėmesį į  komandinį darbą ir bendradarbiavimą tenkinant specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius. Rima Mokusienė, psichologė, metodinės priemonės „Vabaliuk, kaip jautiesi“ autorė mokė kurti motyvuotą kasdienybę. Moderatoriai Šarūnas Dignaitis ir Rygaudas Guogis vedė diskusijas grupėse „Balansas tarp darbo ir asmeninio gyvenimo kai reikia dirbti ir gyventi  kitaip“. Eglė Jokužytė, VŠĮ „Verslas ir menas“ vadovė lavino empatiją ir kito supratimą. Rita Žogelė, šokių mokytoja ir trenerė, dirbanti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, mokė šokio ir supratimo apie jo galią ypatingiems vaikams. Konferencijos refleksija atsispindėjo „Jausmų sienoje“, kurioje kiekvienas dalyvis kūrybiškai  išreiškė pranešimų, diskusijų, praktinių užsiėmimų efektyvumą, jų naudą, savo emocijas. Tikimės, kad konferencijos dalyviai, pakeitę kasdieninę aplinką, praturtėjo ne tik naujomis žiniomis, bet  įgijo naujų idėjų,  atrado bendraminčių, patyrė šiltų, kolegiškų emocijų. Mokyklos bendruomenė dėkoja socialiniams partneriams – Švietimo edukatoriai.lt, už  šiltą ir nuoširdų bendradarbiavimą, atkreipiant dėmesį  į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų kokybišką ir inovatyvų  ugdymą.

Dalia Bakaitienė

Skip to content